Koordinator tutorjev

Nik Bračič

Nik Bračič

Koordinator tutorjev študentov

Računalništvo in informacijske tehnologije VS

Aljaž Frančič

Aljaž Frančič

Tutor 1. letnika RIT

Martin Oprešnik

Martin Oprešnik

Tutor 2. letnika RIT - VS

Tutor za tuje študente

Aljaž Frančič

Aljaž Frančič

Tutor za tuje študente

Elektrotehnika VS

Damian Murgec

Damian Murgec

Tutor 1. in 2. letnika Elektrotehnike VS in UNI

Tutor za študente s posebnimi potrebami

Danilo Zimšek

Danilo Zimšek

Medijske komunikacije

Demi Harc

Demi Harc

Tutor 1. letnika Medijskih Komunikacij

Mojca Videmšek

Mojca Videmšek

Tutor 3. letnika Medijskih komunikacij

Saša Brdnik

Saša Brdnik

Tutor 1. letnika Medijskih komunikacij

Špela Čučko

Špela Čučko

Tutor 3. letnika Medijskih komunikacij

Tjaša Heričko

Tjaša Heričko

Tutor 2. letnika Medijskih komunikacij

Elektrotehnika UNI

Gorazd Ledinek

Gorazd Ledinek

Tutor 1. letnikov Elektrotehnike UNI

Jure Vreča

Jure Vreča

Tutor 2. letnika Elektrotehnike UNI

Računalništvo in informacijske tehnologije UNI

Janez Pušnik

Janez Pušnik

Tutor 2. letnika RIT - UNI

Tjaša Tišler

Tjaša Tišler

Tutor 1. letnika RIT - UNI

Informatika in tehnologije komuniciranja UNI

Miha Kebe

Miha Kebe

Tutor 2. letnika ITK - UNI

Patrik Rek

Patrik Rek

Tutor 1. letnika ITK VS in UNI

Mehatronika

Miha Kitak

Miha Kitak

Tutor 1. in 2. letnikov Mehatronike - VS in UNI