Ekipa 2018/2019

Skupinska_Tutorji
Tutorji 2018/19
Nina Katarina Bračko Koordinatorka tutorjev
Nejc Feguš 1.letnik Medijske komunikacije
Saša Brdnik 2. letnik Medijske komunikacije (VK)
Demi Stamenković 3. letnik Medijske komunikacij (MP)
Špela Čučko 3. letnik Medijske komunikacije (MP)
Lucija Gril 1., 2. letnik Telekomunikacije
Marko Gluhak 1. letnik ITK UN in VS
Patrik Rek 2. letnik ITK UN in VS
Miha Podplatnik 3. letnik ITK UN in VS
Niko Kolar 1., 2. letnik RIT UN in VS
Tjaša Tišler 3. letnik RIT UN in VS
Nejc Herženjak 1., 2. letnik Mehatronika UN in VS
Jernej Frangež 1. letnik Elektrotehnika UN in VS
Blaž Filipič 2. letnik Elektrotehnika UN in VS
Jure Vreča 3. letnik Elektrotehnika UN in VS
Tjaša Heričko Tutor for foreign students
Hana Pohajda Tutor for foreign students