ŠTUDENTSKI SVET

Mandat članov študentskih svetov na članicah traja eno leto. Tako je vsako leto v oktobru objavljen "Razpis volitev v študentske svetove fakultet članic Univerze v Mariboru", v katerem so navedeni roki in vsi potrebni obrazci, ki jih je potrebno izpolniti za kandidatuo v ŠS.

Oddaš lahko kandidaturo za:

  • Predsednika sveta letnika: Izvoljeni kandidat je avtomatsko član študentskega sveta.
  • Člana sveta letnika: Izmed štirih kandidatov z največ glasovi med seboj izvolite enega izmed članov, ki postane član študentskega sveta – tako ima študentski svet iz vsakega letnika po dva predstavnika. Ostali trije kandidati sodelujejo v sosvetu letnika.

Volitve v študentske svetove članic potekajo novembra.

Vloga predsednika in člana letnika:

  • funkcija povezovalca med študenti v letniku in ŠS,
  • obveščanje o problemih, ki zadevajo pedagoški proces, kurikulum oz. študente letnika.