PRODEKAN ŠTUDENT

Prodekan študent je predstavnik študentov, ki je predsednik Študentskega sveta fakultete in član vodstva fakultete. Mandatna doba prodekana traja dve leti.

NALOGE PRODEKANA:

 • posredništvo med študenti in učiteljskim kadrom (na področjih, kjer prihaja do nesporazumov),
 • skrb za enotno zastopanje študentov,
 • reševanje težav med študenti samimi in ponujanje odgovorov glede študija,
 • razlaga določil in predpisov univerze ter vsakdanjega življenja na fakulteti,
 • komunikacija z vodstvom fakultete, ŠSUM in prodekani na drugih članicah UM,
 • sklicuje in vodi seje ŠS,
 • organizacija dela v ŠS.

Trenutna prodekanica za študentska vprašanja na FERI je Maruša Lešnik.

Dosedanji prodekani za študentska vprašanja FERI UM:

 • Maruša Lešnik
 • Pia Prebevšek
 • Gregor Nikolić
 • Mateja Meh
 • Arnel Glotić
 • Nikola Risteski                    
 • Bojan Horvat                     
 • Aida Kamišalić                    
 • Peter Virtič                           
 • Jože Tasić                         
 • Milan Gabor                         
 • Gregor Novak