PREDSTAVNIKI V ORGANIH FERI IN UM

 • SENAT FERI

Predstavniki študentov so na enem izmed najvišjih organov fakultete udeleženi v postopke odločitve, ki zadevajo celotno delovanje fakultete.

Predstavniki študentov
Mirza Sarajlić
Alen Rajšp
Sara Zmrzlak
Nejc Vinko
Pia Prebevšek

 

 • KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI

Študenti v Komisiji za ocenjevanje kakovosti fakultete so udeleženi v pripravo samoevalvacijskega poročila, ki vsebuje samorefleksijo in samokritiko fakultete.

Predstavniki študentov
Sara Zmrzlak
Blaž Denko
 • KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

Obravnava teme s področja kurikuluma, pedagoškega dela ter dela na področju izjemnih ter ponovnih vpisov študentov.

Predstavniki študentov
Pia Prebevšek
Saša Brdnik
 • KOMISIJA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

Ureja predvsem področje Erasmus+ izmenjav, tako študijskih kot tudi prakse.

Predstavniki študentov
Doroteja Minjović
Domen Bajde
 • KOMISIJA ZA ZNANSTVENO – RAZISKOVALNE ZADEVE

Delo te komisij zadeva predvsem aktivnosti v zvezi z vlogami študentov podiplomskega študija, ki pripravljajo doktorske disertacije in nasploh področje doktorskega študija.

Predstavniki študentov
Mirza Sarajlić
Marko Bizjak
 • AKADEMSKI ZBOR

Akademski zbor je organ visokošolskega zavoda in je sestavljen iz vseh visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev. Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora. Predsednik akademskega zbora sklicuje seje akademskega zbora enkrat ali dvakrat letno.

Predstavniki študentov
Nejc Vinko Jan Mikolič
Niki Kozoderc Rene Gostenčnik
Martin Andrej Frangež Oskar Žveglič
Tjaša Heričko Mario Kenda
Danijel Jovanovič Pia Prebevšek
Špela Mar Demi Harc
Luka Blaževič Nik Bračič
Špela Goričnik Mitja Rupnik
Blaž Denko Mojca Videmšek
Denis Vodišek Monika Zorko
Patrik Rek Gorazd Ledinek
Primož Skerbiš Matjaž Koren
Lorenzo Gonzales Mitja Bernjak
Polona Kociper  

 

 • ORGANI UNIVERZE V MARIBORU

   

   

  • Pia Prebevšek: Študentski svet Univerze v Mariboru
  • Mitja Rupnik: Študentski svet Univerze v Mariboru, Komisija za interesne dejavnosti študentov
  • Tjaša Heričko: Senat UM, Statutarna komisija
  • Sara Zmrzlak: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze, Komisija za dodiplomski študij
  • Mirza Sarajlić: Komisija za podiplomski študij
  • Blaž Denko: Komisija za podeljevanje častnih naslovov, priznanj in nagrad, Študentska volilna komisija
  • Špela Mar: Študentska volilna komisija