PREDSTAVNIKI V ORGANIH FERI IN UM

 • SENAT FERI

Predstavniki študentov so na enem izmed najvišjih organov fakultete udeleženi v postopke odločitve, ki zadevajo celotno delovanje fakultete.

Predstavniki študentov
Maruša Lešnik
Alen Rajšp
Sara Zmrzlak
Saša Brdnik
Pia Prebevšek

 

 • KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI

Študenti v Komisiji za ocenjevanje kakovosti fakultete so udeleženi v pripravo samoevalvacijskega poročila, ki vsebuje samorefleksijo in samokritiko fakultete.

Predstavniki študentov
Sara Zmrzlak
Blaž Denko
 • KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

Obravnava teme s področja kurikuluma, pedagoškega dela ter dela na področju izjemnih ter ponovnih vpisov študentov.

Predstavniki študentov
Pia Prebevšek
Saša Brdnik
 • KOMISIJA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

Ureja predvsem področje Erasmus+ izmenjav, tako študijskih kot tudi prakse.

Predstavniki študentov
Doroteja Minjović
Domen Bajde
 • KOMISIJA ZA ZNANSTVENO – RAZISKOVALNE ZADEVE

Delo te komisij zadeva predvsem aktivnosti v zvezi z vlogami študentov podiplomskega študija, ki pripravljajo doktorske disertacije in nasploh področje doktorskega študija.

Predstavniki študentov
Mirza Sarajlić
Marko Bizjak
 • AKADEMSKI ZBOR

Akademski zbor je organ visokošolskega zavoda in je sestavljen iz vseh visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev. Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora. Predsednik akademskega zbora sklicuje seje akademskega zbora enkrat ali dvakrat letno.

Predstavniki študentov
Tina Božič Nika Dimnik
Nina Katarina Bračko Žiga Domadenik
Saša Brdnik Nejc Feguš
Ivona Čolaković Jernej Frangež
Špela Čučko Izak Glasenčnik
Anamarija Valentina Dajnko Marko Gluhak
Blaž Denko Nika Hadner
Demi Harc Klemen Polanec
Vanesa Hasanović Mitja Potočnik
Tjaša Heričko Pia Prebevšek
Nejc Herženjak Janez Pušnik
Asja Jež Alen Rajšp
Mario Kenda Patrik Rek
Domen Kirn Krefl Daniel Strauss
Niki Kozoderc Taša Šegula
Andreja Krapše Nejc Šulek
Urška Kur Tjaša Tišler
Maruša Lešnik Jure Vreča
Melanie Lorenčič Haidi Zakelšek
Jan Mikolič Sara Zmrzlak
Vid Pajer Monika Zorko
Ivana Plohl Jan Žnidar
Miha Podplatnik Žan Žnidar
Hana Pohajda Brina Žvar
 • DISCIPLINSKO SODIŠČE I. STOPNJE

Disciplinska sodišča ugotavljajo odgovornost za kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študentov ter izrekajo ukrepe. Na članicah deluje disciplinsko sodišče I. stopnje, na Univerzi v Mariboru pa disciplinsko sodišče II. stopnje.

Predstavniki študentov
Saša Brdnik
Pia Prebevšek
 • ORGANI UNIVERZE V MARIBORU

  • Izak Glasenčnik: Študentski svet Univerze v Mariboru
  • Maruša Lešnik: Študentski svet Univerze v Mariboru
  • Tjaša Heričko: Senat UM, Statutarna komisija
  • Sara Zmrzlak: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze, Komisija za dodiplomski študij
  • Mirza Sarajlić: Komisija za podiplomski študij
  • Blaž Denko: Komisija za podeljevanje častnih naslovov, priznanj in nagrad, Študentska volilna komisija
  • Špela Mar: Študentska volilna komisija