PREDSTAVNIKI V ORGANIH FERI IN UM

 • SENAT FERI

Predstavniki študentov so na enem izmed najvišjih organov fakultete udeleženi v postopke odločitve, ki zadevajo celotno delovanje fakultete.

Predstavniki študentov
Maruša Lešnik
Nina Katarina Bračko
Sara Zmrzlak
Saša Brdnik
Mirza Sarajlić

 

 • KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI

Študenti v Komisiji za ocenjevanje kakovosti fakultete so udeleženi v pripravo samoevalvacijskega poročila, ki vsebuje samorefleksijo in samokritiko fakultete.

Predstavniki študentov
Sara Zmrzlak
Haidi Zakelšek
 • KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

Obravnava teme s področja kurikuluma, pedagoškega dela ter dela na področju izjemnih ter ponovnih vpisov študentov.

Predstavniki študentov
Maruša Lešnik
Nina Katarina Bračko
 • KOMISIJA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

Ureja predvsem področje Erasmus+ izmenjav, tako študijskih kot tudi prakse.

Predstavniki študentov
Hana Pohajda
 • KOMISIJA ZA ZNANSTVENO – RAZISKOVALNE ZADEVE

Delo te komisij zadeva predvsem aktivnosti v zvezi z vlogami študentov podiplomskega študija, ki pripravljajo doktorske disertacije in nasploh področje doktorskega študija.

Predstavniki študentov
Mirza Sarajlić
 • AKADEMSKI ZBOR

Akademski zbor je organ visokošolskega zavoda in je sestavljen iz vseh visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev. Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora. Predsednik akademskega zbora sklicuje seje akademskega zbora enkrat ali dvakrat letno.

Predstavniki študentov
Avsec Klara Borojević Benjamin
Bučak Nastja Bračko Nina Katarina
Cafuta Rok Čučko Tilen Antonio
Dajnko Anamarija Valentina Ennis Alexander James
Ferk Pija Frangež Jernej
Glasečnik Izak Gluhak Marko
Gobar Jože Hameršak Lucija
Hasanović Vanesa Herženjak Nejc
Hojnik Dominik Horvat Filip
Jež Asja Jovanovska Bojana
Kapun Žan Koler Katja
Kukovič Vito Kvac Monika
Laznik Matija Lešnik Maruša
Marin Matic Metličar Cornelia NIka
Perša Tomi Pigac Jure
Potočnik Mitja Potplatnik Miha
Prebevšek Pia Prohart Matjaž
Rojc Nino Roter Nace
Sajko Klemen Slapnik Luka
Soršak Pija Stamenković Demi
Šegula Tjaša Štruc Tjaša
Talevska Emilija Zakelšek Haidi
Zmrzlak Sara Žgrabić Andrej
Žnidar Jan Žnidar Žan
Žveglič Oskar  
 • DISCIPLINSKO SODIŠČE I. STOPNJE

Disciplinska sodišča ugotavljajo odgovornost za kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študentov ter izrekajo ukrepe. Na članicah deluje disciplinsko sodišče I. stopnje, na Univerzi v Mariboru pa disciplinsko sodišče II. stopnje.

Predstavniki študentov
Saša Brdnik
Pia Prebevšek
 • ORGANI UNIVERZE V MARIBORU

   

   

   

  • Izak Glasenčnik: Študentski svet Univerze v Mariboru
  • Maruša Lešnik: Študentski svet Univerze v Mariboru
  • Tjaša Heričko: Senat UM, Statutarna komisija
  • Sara Zmrzlak: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze, Komisija za dodiplomski študij
  • Mirza Sarajlić: Komisija za podiplomski študij
  • Blaž Denko: Komisija za podeljevanje častnih naslovov, priznanj in nagrad, Študentska volilna komisija
  • Špela Mar: Študentska volilna komisija