O TUTORSTVU

Namen tutorskega sistema na  FERI:

  • skrb za razvoj vsakega posameznega študenta od vpisa v študijski program do zaključka študija;
  • krepitev neposrednih stikov med študenti in učitelji ter med študenti, učitelji in FERI kot celoto;
  • uspešnejše vključevanje študentov v univerzitetno okolje;
  • reševanje splošnih in specifičnih problemov študentov, še posebej študentov s posebnimi potrebami;
  • izboljšanje študijskega uspeha, boljša prehodnost študentov in višja kakovost študija.

V tutorski sistem na UM FERI so vključeni študenti in študentke višjih letnikov kot tutorji (izvajalci tutorske dejavnosti) ter mlajši letniki kot prejemniki. Tutorske pomoči je lahko deležen vsak redni študent dodiplomskih študijskih programov na UM FERI in vsak tuji študent, ki je začasno na študijski izmenjavi na UM FERI.

Koordinatorica tutorjev študentov na FERI je Nina Katarina Bračko.

Na fakulteti prav tako delujejo tutorji profesorji oz. tutorji učitelji, ki svetujejo in pomagajo študentom glede njihovega študija. Njihova koordinatorica je dr. Alenka Hren.