Koristne povezave

Študentski svet Univerze v Mariboru

 

 

 

 

Študentski svet je organ univerze in je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze in s Poslovnikom študentskega sveta. Je edini zastopnik mnenj in interesov vseh študentov fakultete oziroma univerze v njenih organih,  v kombinaciji in s sodelovanjem s skupnostjo študentov pa izvaja program interesnih dejavnosti študentov. Študentski svet (ŠS UM) sestavljajo predstavniki posameznih fakultet, ki enakopravno zastopajo vse članice univerze. Vsaka članica ima enega predstavnika, tako da je v študentskem svetu univerze trenutno zasedenih 17 stolčkov. Njihova mandatna doba traja dve leti.

Karierni center Univerze v Mariboru

V Kariernem centru Univerze v Mariboru izvajajo aktivnosti, vezane na celosten razvoj kariere študentov in diplomantov, ustrezno iskanje zaposlitve ter njihov enostavnejši prehod na trg dela.
Za FERI je zadolžena karierna svetovalka Mateja Hanžurej. Več o njenih uradnih urah, ko je na fakulteti na voljo za svetovanje in vprašanja, najdete tukaj. Potrebno se je predhodno naročiti.

FERI: zaposlitve

Na strani fakultete najdete zavihek, ki je namenjen objavi raznih prostih del (tako študentskih kot rednih).

Periferija

Periferija je spletni medijski portal, namenjen obveščanju vseh, ki jih zanima delovanje posameznikov in skupin, ki so aktivni na FERI.