Kolofon

Urednica strani: Maruša Lešnik

Urednik vsebin o tutorjih: Saša Brdnik

Izvedba: Mario Kenda in Jan Mikolič

Gostovanje strani: Arnes


Pravica uporabe

Vse informacije in podobe, vsebovane na strani, so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, ki so objavljeni, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji mora biti kot vir navedena ta spletna stran.

Prevzemanje odgovornosti

Uredniki bodo pri oblikovanju te spletne strani skušali zagotavljati ažurnost in točnost podatkov. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Uredniki si pridržujejo pravico, da kadarkoli spremenijo vsebino na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Niti uredniki niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih strani tutorjev UM FERI ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletnih strani in uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnih straneh (npr. občasno nedelovanje strežnikov) ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.