Sofinanciranje stroškov udeležbe študentov in študentskih ekip Univerze v Mariboru na športnih tekmovanjih v letu 2018

Vabimo študente, da na Odbor za šport Univerze v Mariboru naslovijo predloge za sofinanciranje stroškov študentom in študentskim ekipam za udeležbe na državnih, meddržavnih oz. meduniverzitetnih tekmovanjih in prvenstvih, na katerih bodo zastopali Univerzo v Mariboru. Na osnovi višine zaprošenih sredstev za sofinanciranje in razpoložljivih sredstev bo Odbor za šport Univerze v Mariboru izbral tekmovalce in določil, v kolikšni višini se lahko aktivnosti sofinancirajo. Tekmovanja, ki jih bo sofinancirala Univerza v Mariboru, morajo biti izvedena v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Continue reading

Read more