Sofinanciranje stroškov udeležbe študentov in študentskih ekip Univerze v Mariboru na športnih tekmovanjih v letu 2018

Univerza v Mariboru bo sofinancirala stroške udeležb na državnih in mednarodnih (med)univerzitetnih, tekmovanjih in prvenstvih študentom Univerze v Mariboru, ki imajo veljaven status študenta v času prijave in izvedbe tekmovanja ter so vpisani v študijski program I. ali II. stopnje, ki ga izvaja Univerza v Mariboru. Prijavitelj ne sme biti v delovnem razmerju na Univerzi v Mariboru.

Udeleženci posamezniki, ki so direktno ali posredno sofinancirani s strani SUSA, oddajo predloge za sofinanciranje, razen za sofinanciranje udeležbe na univerzijadah, pri kateri Odbor za šport Univerze v Mariboru sam pridobi informacije o udeleženih študentih Univerze v Mariboru od SUSA, določi višino sofinanciranja, Univerza v Mariboru plačilo izvede na SUSA, slednja pa udeležene študente obvesti o tem, v kolikšni višini bodo morali zagotoviti lastna sredstva za udeležbo.

Prijavitelji morajo kot obvezni sestavni del predloga navesti:

  • podatek o udeležbi na športnem tekmovanju (najava, vabilo, opis),
  • podrobno in realno finančno konstrukcijo,
  • v primeru prijave ekipe priložiti seznam vseh članov ekipe z ID številkami pri študentih, ki so študenti UM.

Člani ekipe, ki nimajo statusa študenta na Univerzi v Mariboru, niso upravičeni do sofinanciranja udeležbe.

V primeru ekipe vlogo poda vodja ekipe (torej ne tudi vsak posamezni član ekipe).

Študente pozivamo, da predloge za sofinanciranje stroškov posredujejo na naslov elektronske pošte studentskisvet@um.si najkasneje do 21. 5. 2018.​

Več na:https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=2363