Razpis za najboljšega študenta Univerze v Mariboru v študijskem letu 2017/2018

Univerza v Mariboru v sodelovanju z družbama Elektro Maribor d. d. in Energija Plus d.o.o. tudi letos, že šesto leto zapored, objavlja razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru. Denarna nagrada za najboljšega študenta je 600 EUR, za drugi mesto 400 EUR in za tretje mesto 200 EUR!

Z razpisom želijo sodelujoči partnerji nagraditi najboljše študente za njihovo študijsko odličnost ter jih motivirati pri nadaljnjem izobraževanju, saj se vsi zavedajo pomena izobraževanja, ki je temelj konkurenčnosti na trgu dela.

Na razpis za najboljšega študenta Univerze v Mariboru se lahko prijavijo študenti Univerze v Mariboru, ki imajo v študijskem letu 2017/18 status študenta Univerze v Mariboru in so v času študija redno napredovali, še niso prejeli nagrade za najboljšega študenta Univerze v Mariboru v preteklih letih ter so vpisani v:

A: najmanj 3. letnik I. st. študijskih programov ali
B: najmanj 3. letnik enovitega magistrskega študija ali
C: v študijski program II. stopnje.

Kandidat mora pravilno izpolnjen obrazec »Prijava na razpis« in zahtevane priloge poslati najkasneje do 7. 5. 2018, do 12. ure na naslov Rektorat Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Razpis za najboljšega študenta UM«.

Vse v navedenem roku prispele prijave bo ocenila strokovna komisija za izbor najboljšega študenta na Univerzi v Mariboru v sestavi: univerzitetni profesor, strokovni sodelavec iz oddelka za izobraževanje in študentske zadeve, samostojna strokovna sodelavka iz službe za kadrovske zadeve, ter 2 predstavnika študentov.

NAGRADNI SKLAD: Najboljši študent Univerze v Mariboru bo prejel denarno nagrado v višini 600 EUR, ki jo prispeva družba Elektro Maribor d.d., nagrada za drugo mesto je 400 EUR ter za tretje mesto 200 EUR, ki ju prispeva družba Energija Plus d.o.o.

V primeru vprašanj se lahko obrnete na studentskisvet@um.si.

Priloge: