Poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru študentom za športne in kulturne dosežke ter razvoj na področju obštudijske dejavnosti

Študentski svet Univerze v Mariboru poda predloge za naslednje nagrade, ki jih Univerza v Mariboru podeljuje svojim študentom:
– Nagrade Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM: Znak Leona Štuklja in Plaketa Leona Štuklja.
– Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM.
– Listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM.
– Listino za naj prostovoljca študenta UM.

Kandidati vložijo svojo vlogo na predpisanem obrazcu ter obvezno priložijo dokumentacijo, ki potrjuje izpolnjevanje kriterijev. Vlogo je potrebno dostaviti najkasneje do 9. 4. 2018 do 12. ure na naslov: Študentski svet Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu s pripisom »Ne odpiraj! Vloga za nagrado UM«.

Bodi ponosen na svoje dosežke!

Več informacij najdete v spodnjih prilogah: