Objavljen razpis za študij v tujini Erasmus+ programa

Univerza v Mariboru je objavila razpis za študij v tujini preko programa Erasmus+ v študijskem letu 2018/19. Rok za oddajo elektronske prijave ​študentov na spletni strani Univerze v Mariboru je 30. marec 2018. Študenti se morajo najprej do 15. marca 2018 prijaviti na matični fakulteti.

 

Erasmus+ je eden najuspešnejših programov Evropske unije. Že tri desetletja pomaga številnim mladim v izobraževanju, da lahko potujejo v tujino, študirajo, pridobivajo nove izkušnje in spretnosti ter širijo obzorja.

S sodelovanjem v programu Erasmus+ želi Univerza v Mariboru študentom zagotoviti najsodobnejše izobraževanje, da bodo postali kompetentni za delo, poklic in življenje v sodobni družbi. Mobilnost študenta pomembno vpliva na profesionalni razvoj in razvoj t. i. mehkih kompetenc, kot so medkulturna ozaveščenost, prilagodljivost, inovativnost, delo v medkulturni družbi itd., ki se od njih pričakujejo na trgu dela in pomembno vplivajo na njihovo zaposljivost.

Če je še pred nekaj leti program Erasmus+ omogočal mednarodno izkušnjo le omejenemu številu študentov, lahko danes praktično vsak študent v času študija vsaj enkrat sodeluje v tem programu mobilnosti. Poleg tega je Erasmus+ v primerjavi s predhodnimi programi tudi dostopnejši za osebe iz zapostavljenih okolij, kot so študenti iz socialno šibkejših okolij in študenti s posebnimi potrebami, ki jim program zagotavlja še dodatna finančna sredstva za mobilnost.

Razpis je na voljo tukaj!