Razpis za najem omarice

Skladno z določili Pravilnika o uporabi omaric v objektu G2 Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko izdaja prodekanica za študentska vprašanja sklep o razpisu poziva k prijavi za najem omarice za študente Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.

Za najem omarice lahko zaprosi vsak študent, ki je študent Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in ima status študenta. Študent vloži popolno prijavo z vsemi prilogami, ki jih prijava zahteva v zaprti kuverti v nabiralnik Študentskega sveta FERI, ki se nahaja ob vitrinah v bližini referata za študentske zadeve v objektu G2 ali pošlje na e-naslov ssferi@um.si.

Vloge je potrebno oddati najkasneje do petka, 10. 11. 2017 do 12. ure. Vloge, ki bodo oddane po preteku določenega roka, bodo obravnavane le v primeru, da vse omarice ne bodo oddane v najem. V primeru, da bodo oddane vse razpoložljive omarice, bodo vloge zavržene. V primeru oddaje nepopolne vloge, bo kandidat pozvan k dopolnitvi vloge.

Več informacij v prilogah: