Jesenska šola – razvoj spletnih rešitev z ogrodjem Angular 4

Na Inštitutu za informatiko, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, želimo približati razvoj aplikacij na ogrodju Angular 4, študentom, ki želijo jesensko obdobje brez predavanj izkoristiti tudi za širitev svojih znanj. V ta namen organiziramo tridnevno jesensko šolo razvoja spletnih rešitev z ogrodjem Angular.

Angular je najpopularnejše ogrodje za razvoj enostranskih spletnih aplikacij. Aktualna različica temelji na prepoznanih najboljših praksah, vključuje jezik TypeSpript ter omogoča hiter in enostaven razvoj kompleksnih spletnih rešitev.

Jesensko šolo organiziramo v sodelovanju z RC IKTS Savinja Žalec, zato bo šola potekala v ŽALCU in sicer med 13. in 15. septembrom 2017.

Prijava je možna na TEJ POVEZAVI.

Rok za prijavo: ponedeljek, 11. 9. 2017.
Ker je število mest omejeno, si organizator pridržuje pravico do izbora kandidatov in kandidatk. Od prijavljenih kandidatov in kandidatk pričakujemo poznavanje osnovnih spletnih tehnologij: HTML5, CSS, JavaScript.

Vsebina jesenske šole:

Dan 1: Uvod, TypeScript, Razvoj zalednega sistema

· Uvod

o Hiter pregled vsebine, orodij in pristopov

· Enostranske spletne aplikacije (Single page applications – SPA)

o Motivacija, namen

o HTML5, CSS, JS

o Tipična arhitektura rešitve

o Popularna ogrodja

· TypeScript

o Uvod, pregled konceptov

o Primerjava z ES5, ES6

· Namestitev razvojnega okolja

· Zaledni sistem: arhitekturni stil REST (na hitro)

o GET, POST, PUT, DELETE

o Priprava in zagon zalednega sistema

· Angular 4 – uvod

o Predstavitev ogrodja

o Ukazna vrstica (CLI)

Dan 2: Angular 4 – osnove

· Arhitektura Angular

o Module

o Component

o Template

o Metadata

o Data Binding

o Service

o Directive

o Dependency Injection

· Življenjski cikel aplikacije

· Priprava, zagon in pregled osnovne Angular4 aplikacije

· Root modul

· Delo s podatki (prikazovanje podatkov)

· Vgrajene direktive

· Obrazci (zajem podatkov)

Dan 3: Angular 4 – napredni koncepti

· Komunikacija med komponentami

· Vrivanje odvisnosti

· Storitve

· HTTP

· Navigacija, routing

· Razvoj projektne naloge