Bo v naslednjem študijskem letu šport na tvojem urniku?

Senat Univerze v Mariboru je sprejel sklep, da je potrebno v vse univerzitetne in enovite magistrske študijske programe v enem od letnikov v letnem semestru vključiti prosto izbirni predmet v obsegu najmanj 6 ECTS. Pri tem predmetu si izberete poljuben predmet ali več predmetov (v skupnem obsegu 6 ECTS) iz nabora predmetov, ki jih ponujamo na Univerzi v Mariboru. Preverja se le, da predmet vsebinsko ni enak predmetu, ki ste ga že ali ga še boste opravljali. Do 30. 9. 2017 morajo vsi študijski programi izvesti spremembo, v številnih pa imate možnost proste izbirnosti že sedaj.

Kako poteka izbira?

Med 1. 7. 2017 in 30. 9. 2017 boste študenti, ki vam študijski programi to že danes omogočajo, imeli možnost, da v sistemu AIPS za letni semester izberete izbirne predmete iz nabora proste izbirnosti na Univerzi v Mariboru. Med ponujenimi predmeti bodo tudi tisti s področja športa. NA TEJ POVEZAVI najdete video z natančnimi navodili, kako lahko to storite.

Ob izkazanem interesu bomo v prihodnje akreditirali še dodatne športne predmete iz drugih želenih vsebin.

Zakaj izbrati športni predmet?

S ponujenimi predmeti želimo vzpodbuditi študente k telesnim aktivnostim za razvoj in dvig nivoja psihofizičnih sposobnosti ter razvoju sposobnosti premagovanja subjektivnih naporov pri dolgotrajni obremenitvi oziroma razvoju aerobnih sposobnosti.

 

Več informacij in seznam predmetov najdete TUKAJ.