Poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru 2017

Namen poziva je med študenti (I., II. in III. stopnje) Univerze v Mariboru prepoznati tiste študente, ki so aktivni na športnem, kulturnem, širšem obštudijskem področju ter na področju prostovoljstva.

Namen podeljevanja nagrad je spodbujanje ustvarjalnega vključevanja študentov v aktivnosti na omenjenih področjih in zahvala za izjemne ali druge pomembne dosežke.

Študentski svet Univerze v Mariboru poda predloge za naslednje nagrade, ki jih Univerza v Mariboru podeljuje svojim študentom:

  • Nagrade Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM:

     

    • Znak Leona Štuklja in
    • Plaketa Leona Štuklja
  • Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM
  • Listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM
  • Listino za naj prostovoljca študenta UM

Kandidati vložijo svojo vlogo na predpisanem obrazcu, ki je priloga poziva, ter obvezno priložijo dokumentacijo, ki potrjuje izpolnjevanje kriterijev.

Vlogo je potrebno dostaviti najkasneje do 11. 4. 2017 do 12.00 ure na naslov: Študentski svet Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu s pripisom »Ne odpiraj! Vloga za nagrado UM«.

Kriterije in pogoje (poziv) za kandidiranje ter obrazce najdete v TUKAJ.

Če meniš, da si katero od nagrad zaslužiš se brez zadržkov prijavi! Bodi ponosen na svoje dosežke!