Računalništvo in informacijske tehnologije

Diplomanti Računalništva in informacijskih tehnologij lahko s svojim znanjem prispevajo k razvoju in verifikaciji programskih rešitev v podjetjih, ki izdelujejo in tržijo zahtevne računalniške aplikacije, vzpostavljanju računalniških instalacij v raznih institucijah, razvoju vgrajenih sistemov in storitev v visokotehnološko usmerjenih podjetjih, širjenju trga (spletnih) računalniških storitev z lastnimi proizvodi. Preberi več…

Ime študijskega programa: Računalništvo in informacijske tehnologije
Stopnja in vrsta študijskega programa: dodiplomski (1. stopnja)
Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)
Število kreditnih točk ECTS: 180
Smeri študijskega programa: Študijski program nima smeri.

Pridobljen strokovni naslov:

  • diplomirani inženir(ka) računalništva in informacijskih tehnologij (UN), skrajšano  dipl. inž. rač. in inf. tehnol. (UN)
  • diplomirani inženir(ka) računalništva in informacijskih tehnologij (VS), skrajšano  dipl. inž. rač. in inf. tehnol. (VS)

Nosilni izvajalci študijskega programa: