Računalništvo in informacijske tehnologije

[fourcol_three_first]

Diplomanti Računalništva in informacijskih tehnologij lahko s svojim znanjem prispevajo k razvoju in verifikaciji programskih rešitev v podjetjih, ki izdelujejo in tržijo zahtevne računalniške aplikacije, vzpostavljanju računalniških instalacij v raznih institucijah, razvoju vgrajenih sistemov in storitev v visokotehnološko usmerjenih podjetjih, širjenju trga (spletnih) računalniških storitev z lastnimi proizvodi. Preberi več…

Ime študijskega programa: Računalništvo in informacijske tehnologije
Stopnja in vrsta študijskega programa: dodiplomski (1. stopnja)
Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)
Število kreditnih točk ECTS: 180
Smeri študijskega programa: Študijski program nima smeri.

Pridobljen strokovni naslov:

  • diplomirani inženir(ka) računalništva in informacijskih tehnologij (UN), skrajšano  dipl. inž. rač. in inf. tehnol. (UN)
  • diplomirani inženir(ka) računalništva in informacijskih tehnologij (VS), skrajšano  dipl. inž. rač. in inf. tehnol. (VS)

Nosilni izvajalci študijskega programa:

[/fourcol_three_first]

[fourcol_one_last]

Univerzitetni študij

Urnik

Predmetnik

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za napredovanje po programu


Visokošolski študij

Urnik

Predmetnik

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za napredovanje po programu

[/fourcol_one_last]