Medijske komunikacije

[fourcol_three_first]

Diplomanti študijskega programa Medijske komunikacije bodo imeli znanja s področja delovanja medijev, družbene vloge medijev ter medijskih organizacij, s poudarkom na dinamičnih in multimedijskih vsebinah, razumevanju tehnologije in poznavanju tehnike za avdio in vizualno produkcijo ter računalniško podprto orodje za ustvarjalno delo. Spoznavali bodo idejno snovanje, načrtovanje in oblikovanje različnih vizualnih komunikacijskih sporočil ter poznavanje orodij in postopkov za oblikovanje vizualnih sporočil ter generiranje računalniške animacije.

Ime študijskega programa: Medijske komunikacije
Stopnja in vrsta študijskega programa: dodiplomski (1. stopnja)
Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)
Število kreditnih točk ECTS: 180
Smeri študijskega programa: Prvi trije semestri so skupni, v četrtem pa lahko študent izbere eno izmed dveh študijskih smeri:

  • Medijska produkcija,
  • Vizualna komunikacija.

Pridobljen strokovni naslov: diplomirani inženir medijskih komunikacij (UN), skrajšano dipl. inž. med. kom. (UN).

Nosilni izvajalci študijskega programa:

 

[/fourcol_three_first]

[fourcol_one_last]

Univerzitetni študij

Urnik

Predmetnik

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za napredovanje po programu

[/fourcol_one_last]