Informatika in tehnologije komuniciranja

Študijski program Informatika in tehnologije komuniciranja (ITK) predstavlja izpopolnjen dosedanji program Računalništvo in informatika, nastal zaradi razvoja tehnologij in zahtev informacijske družbe. Ustvarjen je z namenom pripraviti svoje diplomante za sodobna, v informacijsko tehnologijo usmerjena delovna mesta prihodnosti, ki zahtevajo znanja razvoja informacijskih rešitev, vodenja projektov, upravljanja omrežij in obvladovanja informacij. Preberite več…

Ime študijskega programa: Informatika in tehnologije komuniciranja
Stopnja in vrsta študijskega programa: dodiplomski (1. stopnja)
Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)
Število kreditnih točk ECTS: 180

Pridobljen strokovni naslov:

  • diplomirani inženir informatike in tehnologij komuniciranja (UN), skrajšano dipl. inž. inf. in tehnol. kom. (UN)
  • diplomirani inženir informatike in tehnologij komuniciranja (VS), skrajšano dipl. inž. inf. in tehnol. kom. (VS)

Nosilni izvajalci študijskega programa: