Informatika in tehnologije komuniciranja

[fourcol_three_first]

Študijski program Informatika in tehnologije komuniciranja (ITK) predstavlja izpopolnjen dosedanji program Računalništvo in informatika, nastal zaradi razvoja tehnologij in zahtev informacijske družbe. Ustvarjen je z namenom pripraviti svoje diplomante za sodobna, v informacijsko tehnologijo usmerjena delovna mesta prihodnosti, ki zahtevajo znanja razvoja informacijskih rešitev, vodenja projektov, upravljanja omrežij in obvladovanja informacij. Preberite več…

Ime študijskega programa: Informatika in tehnologije komuniciranja
Stopnja in vrsta študijskega programa: dodiplomski (1. stopnja)
Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)
Število kreditnih točk ECTS: 180

Pridobljen strokovni naslov:

  • diplomirani inženir informatike in tehnologij komuniciranja (UN), skrajšano dipl. inž. inf. in tehnol. kom. (UN)
  • diplomirani inženir informatike in tehnologij komuniciranja (VS), skrajšano dipl. inž. inf. in tehnol. kom. (VS)

Nosilni izvajalci študijskega programa:

[/fourcol_three_first]

[fourcol_one_last]

Univerzitetni študij

Urnik

Predmetnik

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za napredovanje po programu


Visokošolski študij

Urnik

Predmetnik

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za napredovanje po programu

[/fourcol_one_last]