Elektrotehnika

[fourcol_three_first]

Pridobljeno znanje na tej stopnji študija je mogoče uporabiti za reševanje enostavnih, vendar realnih praktičnih problemov na različnih strokovnih področjih elektrotehnike – avtomatike in robotike, elektronike in močnostne elektrotehnike ter nudi široke možnosti za nadaljevanje študija na kompatibilnih magistrskih programih.

Ime študijskega programa: Elektrotehnika
Stopnja in vrsta študijskega programa: dodiplomski (1. stopnja)
Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)
Število kreditnih točk ECTS: 180
Smeri študijskega programa: Prvi trije semestri so skupni, v četrtem pa lahko študent izbere eno izmed treh študijskih smeri:

Pridobljen strokovni naslov:

  • diplomirani inženir(ka) elektrotehnike (UN), skrajšano  dipl. inž. el. (UN)
  • diplomirani inženir(ka) elektrotehnike (VS), skrajšano  dipl. inž. el. (VS)

 

[/fourcol_three_first]

[fourcol_one_last]

Univerzitetni študij

Urnik

Predmetnik

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za napredovanje po programu


Visokošolski študij

Urnik

Predmetnik

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za napredovanje po programu

[/fourcol_one_last]