Elektrotehnika

Pridobljeno znanje na tej stopnji študija je mogoče uporabiti za reševanje enostavnih, vendar realnih praktičnih problemov na različnih strokovnih področjih elektrotehnike – avtomatike in robotike, elektronike in močnostne elektrotehnike ter nudi široke možnosti za nadaljevanje študija na kompatibilnih magistrskih programih.

Ime študijskega programa: Elektrotehnika
Stopnja in vrsta študijskega programa: dodiplomski (1. stopnja)
Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)
Število kreditnih točk ECTS: 180
Smeri študijskega programa: Prvi trije semestri so skupni, v četrtem pa lahko študent izbere eno izmed treh študijskih smeri:

Pridobljen strokovni naslov:

  • diplomirani inženir(ka) elektrotehnike (UN), skrajšano  dipl. inž. el. (UN)
  • diplomirani inženir(ka) elektrotehnike (VS), skrajšano  dipl. inž. el. (VS)