Študijski programi

[threecol_one_first]

Elektrotehinka

[/threecol_one_first][threecol_one]

Informatika in tehnologije komuniciranja

[/threecol_one][threecol_one_last]

Medijske komunikacije

[/threecol_one_last]

[threecol_one_first]

[/threecol_one_first][threecol_one]

[/threecol_one][threecol_one_last]

[/threecol_one_last][threecol_one_first]

Pridobljeno znanje na tej stopnji študija je mogoče uporabiti za reševanje enostavnih, vendar realnih praktičnih problemov na različnih strokovnih področjih elektrotehnike – avtomatike in robotike, elektronike in močnostne elektrotehnike ter nudi široke možnosti za nadaljevanje študija na kompatibilnih magistrskih programih.

[/threecol_one_first][threecol_one]

Študijski program Informatika in tehnologije komuniciranja (ITK) predstavlja izpopolnjen dosedanji program Računalništvo in informatika, nastal zaradi razvoja tehnologij in zahtev informacijske družbe. Ustvarjen je z namenom pripraviti svoje diplomante za sodobna, v informacijsko tehnologijo usmerjena delovna mesta prihodnosti, ki zahtevajo znanja razvoja informacijskih rešitev, vodenja projektov, upravljanja omrežij in obvladovanja informacij.

[/threecol_one][threecol_one_last]

Diplomanti študijskega programa Medijske komunikacije bodo imeli znanja s področja delovanja medijev, družbene vloge medijev ter medijskih organizacij, s poudarkom na dinamičnih in multimedijskih vsebinah, razumevanju tehnologije in poznavanju tehnike za avdio in vizualno produkcijo ter računalniško podprto orodje za ustvarjalno delo. Spoznavali bodo idejno snovanje, načrtovanje in oblikovanje različnih vizualnih komunikacijskih sporočil ter poznavanje orodij in postopkov za oblikovanje vizualnih sporočil ter generiranje računalniške animacije.

[/threecol_one_last][threecol_one_first]

Mehatronika

[/threecol_one_first][threecol_one]

Računalništvo in informacijske tehnologije

[/threecol_one][threecol_one_last]

Telekomunikacije

[/threecol_one_last]

[threecol_one_first]

[/threecol_one_first][threecol_one]

[/threecol_one][threecol_one_last]

[/threecol_one_last][threecol_one_first]

Temeljni cilj skupnega univerzitetnega dodiplomskega programa Mehatronika je izobraziti široko razgledanega diplomanta, ki bo poleg znanja in razumevanja izkazoval tudi samostojnost, ustvarjalnost, inovativnost in kritičnost pri reševanju problemov s področja mehatronike. Študenti tega programa se bodo s študijem znanstvenih temeljev programa, tehnoloških temeljev, aplikativnih in sistemskih znanj ter individualnih in poslovnih znanj usposobili za prenos pridobljenih teoretičnih in strokovnih znanj v prakso in reševanje problemov v delovnih okoljih.

[/threecol_one_first][threecol_one]

Diplomanti Računalništva in informacijskih tehnologij lahko s svojim znanjem prispevajo k razvoju in verifikaciji programskih rešitev v podjetjih, ki izdelujejo in tržijo zahtevne računalniške aplikacije, vzpostavljanju računalniških instalacij v raznih institucijah, razvoju vgrajenih sistemov in storitev v visokotehnološko usmerjenih podjetjih, širjenju trga (spletnih) računalniških storitev z lastnimi proizvodi.

[/threecol_one][threecol_one_last]

Komunikacijski sistemi, omrežja in storitve so nepogrešljiv del infrastrukture za delovanje celotne družbe, prav tako pa so eno od najhitreje razvijajočih se proizvodnih področij tako v Sloveniji kot v svetu. Zato imajo diplomanti in diplomantke programa Telekomunikacije pestre možnosti za zaposlitev.

[/threecol_one_last]