Pogosta vprašanja

2. Splošno (7)

Kje se nahajajo predavalnice in kabineti profesorjev?

Predavalnice in kabinete profesorjev, boste najlažje našli s pomočjo zemljevidov fakultete, katere najdete na tem naslovu: http://www.feri.um.si/povezava.aspx?id=1&pid=11

Kaj je AIPS in kako dostopam do njega ?

AIPS je kratica za Akademski informacijski podsistem Univerze v Mariboru, dostopen je na naslovu: https://aips.um.si, kjer se prijavite z enotno digitalno identiteto ime.priimek@student.um.si ter geslom. Oba podatka ste dobili ob vpisu preko navadne pošte.

Kje najdem kontaktne podatke profesorjev?

Kontaktne podatke profesorjev oz. zaposlenih na fakulteti najdete na naslovu: http://www.feri.um.si/podrocje.aspx?id=248

Kaj vse zahteva in obsega posamezni predmet?

Vse podrobnosti o posameznih predmetih, literatura, zahteve, ovrednotenje ocene, ipd. najdete na naslovu: https://aips.um.si/PredmetiBP5/Main.asp?Mode=prg&Zavod=15&Jezik= kjer je objavljen katalog predmetov.

ERASMUS na UM FERI?

Vse informacije v zvezi z ERASMUS na UM FERI najdete na spletni strani: http://socrates.uni-mb.si

Kako izgleda ta profesor?

Nekaj portretov s slikami profesorjev in zaposlenih na UM FERI lahko najdete na tem naslovu http://www.feri.um.si/podrocje.aspx?id=310

Kako dolgo je odprta fakulteta?

Fakulteta je odprta od 6. do 22. ure, med počitnicami (od sredine julija do sredine avgusta) pa od 6. do 15. ure.

4. Razno (4)

Kako si pridobim brezžično omrežje EDUROAM?

Brezžično izobraževanje omrežje Eduroam (education roaming) je mednarodna federacija brezžičnih omrežij  za uporabnike iz izobraževalne in raziskovalne sfere. Študenti, učenci, pedagogi, raziskovalci in drugi lahko uporabljajo vsako brezžično omrežje Eduroam, v Sloveniji ali tujini. Za uporabo je potrebno le imeti napravo, ki ima možnost povezave z brezžičnim omrežjem in ustrezno programsko opremo, in to ne glede na to kje: na domači ustanovi ali na primer na Univerzi v Edinburgu.

Tehnične zahteve:

Za uspešno priključitev v brezžično omrežje morata operacijski sistem in mrežna kartica podpirati naslednje standarde:

  • Ime omrežja (SSID): eduroam
  • Standard za brezžična omrežja: 802.11b/g
  • Protokol overjanja: TTLS (EAP-TTLS, Microsoft TTLS)
  • Način šifriranja: AES (WPA2) ali TKIP (WPA)
  • Tuneliran protokol za overjanje: PAP

Potrebujete tudi veljavno uporabniško ime oz. identiteto in geslo.

  • Zunanje uporabniško ime (zunanja oz. anonimna identiteta): anonymous@student.um.si
  • Uporabniški račun (identiteta): ime.priimek@student.um.si
  • Certifikat CA matične organizacije: certifikat UM

Dodatna pomoč in kontakt:

Vsa navodila za pridobitev povezave EDUROAM-a si lahko preberete na : http://www.feri.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=224.

Kontaktna oseba je Matjaž Potočnik, tel: (02) 220 7014, kabinet F-103a.

Kje na spletu imam vpogled v študentsko prehrano?

Porabo študentskih “bonov” – prehrane lahko pogledate na spletni strani: www.studentska-prehrana.si

Izgubil sem študentsko izkaznico, kaj moram storiti?

Študentsko izkaznico morate preklicati na Uradnem listu Republike Slovenije, kjer dobite potrdilo o preklicu. S potrdilom in vašo fotografijo pridete v referat, kjer vam bomo izdali dvojnik študentske izkaznice.

Prispevek za izdajo dvojnika študentske izkaznice v višini 5,66 EUR plačate na blagajni fakultete.

Kje najdem lokale, ki nudijo hrano na študentske “bone”?

Tukaj se nahaja zemljevid lokalov, ki nudijo študentom hrano:

Originalna velikost slike

3. Prijava in odjava na izpit (8)

Kdaj se je potrebno prijaviti oz odjaviti od izpita?

Prijava na izpit je potrebna najmanj 4 dni pred izpitom, odjava od izpita pa najkasneje zadnji dan pred izpitom. Tega se držite striktno, saj v nasprotnem primeru, da se ne odjavite in ne prisostvujete pri izpitu dobite prepoved na naslednjem roku in se boste lahko prijavili šele v tretjem roku.

Kako se prijavim na izpit?

Po končanih predavanjih in uspešno opravljenih vajah ter drugih s študijskim programom predpisanih obveznostih opravljajo študenti izpite. Študent se k izpitu prijavi najmanj štiri dni pred razpisanim izpitnim rokom. Prijava na izpit je elektronska – http://aips.um.si. Za dostop do vaših podatkov potrebujete uporabniško ime (ime.priimek@student.um.si) in geslo, ki ste ga dobili po pošti na dom.

Po uspešni prijavi v sistem kliknite v levem meniju “Prijava na izpit”. Prikazal se vam bo seznam vseh možnih izpitov za predmete, ki jih še niste opravili. Na izpit se prijavite tako, da kliknete na gumb v zadnjem stolpcu “Podrobno (Prijava)”. Po kliku se vam odpre okno kjer so podrobne informacije o samem izpitu. S klikom na “Potrdi prijavo” se prijavite na izpit. Če ste izpit opravili s kolokviji, označite za to namenjen okvirček. S “Preklic prijave”, se vrnete nazaj oziroma ne potrdite prijave. Ko boste z delom končali, se prosimo odjavite (kliknite Odjava) oziroma zaprite brskalnik. Če je le mogoče, uporabljajte varno povezavo.

V utemeljenih primerih je možna tudi pisna prijava na izpit s klasično prijavnico (predpisani obrazec, ki ga dobite v referatu za študentske zadeve), in sicer le v primeru:
• zviševanja ocene.

Zakaj se ne morem prijaviti na izpit?

• prijavili ste se prepozno,
• izpitni rok ni namenjen vašemu študijskemu programu (bolonjski/nebolonjski programi),
• nimate poravnanih finančnih obveznosti (šolnina v primeru izrednega študija).

Danes je izpit, ne morem se ga udeležiti, ker sem zbolel. Kaj lahko storim, da se mi rok ne šteje?

Na dan izpita se lahko (z utemeljenim razlogom) odjavite v referatu, preko e-pošte referat.feri@uni-mb.si ali pa najkasneje v treh dneh po izpitu s prošnjo in ustreznim dokazilom, ki ju pošljete po pošti, pustite v nabiralniku referata ali prinesete osebno v času uradnih ur v referat za študentske zadeve.

Kako se odjavim od izpita?

Študent lahko odjavi izpit najkasneje dva dni pred izpitom.
Odjava je elektronska, v utemeljenih primerih je odjava lahko tudi pisna in se odda pristojnemu referatu članice univerze.
Študent, ki brez opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu na dan, ki je bil zanj določen, ali če izpita ne odjavi pravočasno, sme opravljati izpit šele v drugem naslednjem izpitnem roku.

Kaj se zgodi, če se pozabim odjaviti od izpita?

V tem primeru dobite prepoved pristopa k prvemu naslednjemu izpitnemu roku.

Kako se prijavim na komisijski izpit?

Pred izpitno komisijo se opravljajo izpiti ali ponavljajo izpiti z namenom zvišanja ocene, če to kandidat ali izpraševalec zahteva, obvezno pa se pred izpitno komisijo opravlja v primeru zadnjega možnega opravljanja izpita.

Študent odda pisno zahtevo za opravljanje izpita pred izpitno komisijo in klasično prijavnico (7 dni pred izpitnim rokom), skupaj s kopijo potrdila o plačilu.  V primeru, da že vplačanega izpita ne koristite, vam plačilo na osnovi dokazila o vplačilu upoštevamo pri naslednjem komisijskem izpitu v istem študijskem letu. Prosimo, da hranite vsa potrdila o vplačilih.

1. Študij na UM FERI (9)

Kje najdem urnik za moj študijski program?

Urniki se nahajajo na tem naslovu: http://www.feri.um.si/apps/urniki/ ali bolj prijazna verzija (predvsem za mobilne telefone): http://urnik.ssferi.um.si

Kako se razdelimo v skupine laboratorijskih in drugih vaj pri predmetih?

Načeloma v prvem tednu začetka študijskega leta ni vaj (to ne pomeni, da vam ni treba k prvim vajam), saj se pri posameznem predmetu dogovorite kdaj so vaje (v kolikor ni navedeno na urniku) ter se razporedite v skupine.

Kje lahko spremljam obvestila o spremembah urnika, govorilnih ur, ipd.?

Vsa obvestila o kakršnikoli spremembah se nahajajo na oglasni deski na prvi strani UM FERI: http://www.feri.um.si

Zvezki, učbeniki, ipd?

Na fakulteti ni predvidenega “seznama gradiv” katera morate imeti. Zvezke, bloke ipd. za vaše zapiske; boste sami videli tekom študija kaj vam odgovarja – načeloma se obnesejo bloki, kamor si zapisujete zapiske.

Gradiva, katera pripravijo profesorji se nahajajo v skriptarnici. Seznam gradiv je na voljo tukaj: http://www.feri.um.si/apps/skriptarnica. Če pridete s smeri Smetanove ulice na fakulteto skozi stranski vhod (en vhod naprej od vhoda na katerem piše “TEHNIŠKE FAKULTETE”) se zasučete na desno. Kjer so vitrine s knjigami, učbeniki, ipd. tam se nahajajo vrata skriptarnice.

Ali lahko študent menja izbrani izbirni predmet?

V primeru nepremostljivih okoliščin oz. utemeljenih razlogov (naknadno ugotovljeno prekrivanje urnikov, presežene kvote razpisanih mest pri posameznem predmetu, neustrezno predznanje), lahko študent s soglasjem prodekana ali od njega pooblaščene osebe članice najkasneje do 20. 10. tekočega študijskega leta menja izbirni predmet.

Kasnejše menjave niso več mogoče.

Ali sta prisotnost na predavanjih in vajah obvezna?

Študentje imajo pravico oziroma dolžnost, da obiskujejo predavanja, vaje in seminarje in sodelujejo v drugih oblikah izobraževalnega, raziskovalnega oziroma umetniškega dela.

Napredovanje v višje letnike

Študent 1. letnika ne napreduje v višji letnik, želi ponavljati letnik (izpolnjuje pogoje za ponavljanje, še ni ponavljal) 
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik.
Ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve članice univerze študentu, ki je:
– redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in
– opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS.

Študent 1. letnika ne napreduje v višji letnik, želi ponavljati letnik, želi tudi menjati študijski program
Ponovno se mora v skladu s prijavnimi roki določenimi v Razpisu za vpis prijaviti na Prijavno informacijsko službo Univerze v Mariboru za vpis v 1. letnik novega želenega študijskega programa.

Študent napreduje v višji letnik, želi menjati študijski program (še ni ponavljal)
Lahko menja študijski program in se mu ne šteje za ponavljanje. To pomeni, da študentu ostane še pravica do ponavljanja.

Študent napreduje v višji letnik, želi menjati študijski program (je že ponavljal)
Lahko menja študijski program, vendar ne more več ponavljati na novem študijskem programu.

Študent ne napreduje v 3. letnik vpisanega študijskega programa (še ni ponavljal, želi spremeniti študijski program)
Lahko spremeni študijski program in se vpiše v 2. letnik, vendar na tem študijskem programu ne more več ponavljati letnika.

Kolikokrat lahko študent v času študija ponavlja letnik? 
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik.
Za ponavljanje se šteje tudi, če študent spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve študijskih obveznosti po prejšnjem programu ali prejšnji smeri.

Kje izvem rezultate izpita?

Izpitni rezultati so objavljeni na spletni strani https://aips.um.si.

Koliko izpitnih rokov za posamezni predmet je v študijskem letu?

V študijskem letu so tri izpitna obdobja, in sicer: poletno, jesensko in zimsko, ki se za študijsko leto natančno določijo s študijskim koledarjem, ki ga sprejme Senat Univerze v Mariboru.

Izpitni roki so redni in izredni.

Pri učnih enotah kjer je sprotno preverjanje predvideno s študijskim programom, so določeni najmanj trije izpitni roki letno, vsaj eden v vsakem izpitnem obdobju. Dodatni izpitni roki se lahko razpišejo tudi izven izpitnih obdobij.

Izredni izpitni roki se za študente izrednega študija določijo po zaključku posameznih ciklusov predavanj ne glede na izpitna obdobja. Prvi izredni izpitni rok je praviloma v mesecu dni po zaključku izvajanja učne enote. Izredni izpitni rok določi članica univerze in ga objavi najmanj 7 dni pred izpitom.