Kolofon

Uredništvo

Spletno stran sta pripravila študenta FERI-ja Uroš Berglez in Gregor Nikolić v namene informiranja, komunikaciji, pomoč brucem, tutorandom predvsem pa v pomoč študentom nasploh.

Izvedba: Uroš Berglez

Glavna in odgovorna urednika: Uroš Berglez, Gregor Nikolić

Gostovanje strani: Inštutut za elektroniko in telekomunikacije

 

Pravica uporabe

Vse informacije in podobe, vsebovane na teh straneh, so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji mora biti kot vir navedena spletna stran http://ssferi.um.si.

 

Prevzemanje odgovornosti

Uredniki bodo pri oblikovanju teh spletnih strani skušali zagotavljati ažurnost in točnost podatkov vsebovanih na teh spletnih straneh, vendar za njihovo točnost in celovitost ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi izvirala iz njihove uporabe. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Uredniki si pridržujejo pravico, da kadarkoli spremenijo vsebino svojih spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Niti uredniki niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih strani tutorjev UM FERI ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletnih strani in uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnih straneh (npr. občasno nedelovanje strežnikov) ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno.