Kako postati član ŠS FERI?

Image41

Mandat članov Študentskih svetov po fakultetah traja eno leto. Tako je vsako leto, navadno v novembru, objavljen razpis volitev v Študentske svetove fakultet članic Univerze v Mariboru. V njem so navedeni roki, hkrati pa vsebuje tudi obrazce, ki jih je potrebno izpolniti; najpogosteje gre za obrazec o kandidaturi s tvojimi osnovnimi podatki, ki mu moraš priložiti še potrdilo o vpisu. Obrazca sta dveh vrst, ker so tudi člani Študentskih svetov fakultet dveh vrst.

Oddaš lahko kandidaturo za:

Predsednika sveta letnika (izvoljeni kandidat je avtomatsko član Študentskega sveta)
Člana sveta letnika (izmed štirih kandidatov z največ glasovi se nato izvoli še enega izmed članov, ki postane član Študentskega sveta, tako ima Študentski svet iz vsakega letnika po dva predstavnika)