• Pristopimo vestno in odgovorno!

  • Pristopimo vestno in odgovorno!

 

Pozdravljeni na spletni strani Študentskega sveta FERI ter tutorjev UM FERI

Kot lahko vidite, je spletna stran ne le Študentskega sveta FERI temveč tudi Tutorjev FERI, saj menimo, da ti dve skupini študentov morata delovati z roko v roki skupaj, saj se obe posvečata študentom in se zavzemata za njihove pravice ter jim pomagata. Študentski svet FERI sestavlja prodekan za študentska vprašanja ter predstavniki študentov iz posameznega letnika, ki so izvoljeni nekje v novembru. Študentski svet obravnava raznorazne problematike študentov, podaja menja zaposlenim na fakulteti, ko le ti želijo biti izvoljeni v določen naziv – torej pri habilitacijah, skrbi za ob-študijsko dejavnost, organizira raznorazne dogodke ter se kot že prej omenjeno zavzema za pravice študentov. Tutorski sistem je organizirana skrb za razvoj posameznega študenta od vpisa do zaključka študija.

S tutorstvom se krepi odnos študentov, študent-profesor ter UM FERI kot celoto.  Tutorji študenti v povezavi s tutorji učitelji pomagamo študentom pri iskanju pomoči za premostitev težav na študijskem področju, jih seznanjamo s posamezniki in delovnimi telesi na UM FERI in UM, ki so pristojni za reševanje njihovih študijskih in drugih vprašanj ter jih seznanjamo s pravnimi in drugimi akti UM FERI in UM, ki določajo njihove pravice in dolžnosti v času študija. Tutorji študenti priskočimo na pomoč pri razumevanju predavane snovi, pri pridobivanju ustreznega gradiva ter pomagamo pri učinkovitem upravljanju s časom in pri razporejanju študijskega dela po prioritetah. Za vsako smer študija je ustvarjena Facebook skupina h kateri je želeno, da pristopite, saj boste le tako na tekočem z obvestili in informacijami.